โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ


ไฟล์บันทึกรายชื่อรับสมัครสอบ ของแต่ละโครงการ
[[ ใช้สำหรับอาจารย์ประสานงาน เท่านั้น ]]


ตรวจผลสอบรายบุคคล ปี 2559
โดยใช้ ชื่อ-สกุล หรือ รหัสประจำตัวสอบ

ต้องการสมัครสอบ คลิกเลย (เฉพาะผู้ที่ต้องการลงสอบ ณ สนามสอบกลางที่ "โรงเรียนพัฒนาเด็กสมองไว จ.นนทบุรี")