โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล เทอม 1
ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด
ของแต่ละโครงการ


ตรวจผลสอบรายบุคคล เทอม 1
โดยใช้ ชื่อ-สกุล หรือ รหัสประจำตัวสอบ

กำหนดการประกาศผลสอบ
วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23
วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557