โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ


ไฟล์บันทึกรายชื่อรับสมัครสอบ ของแต่ละโครงการ
[[ ใช้สำหรับอาจารย์ประสานงาน เท่านั้น ]]


ตรวจผลสอบรายบุคคล เทอม 1
โดยใช้ ชื่อ-สกุล หรือ รหัสประจำตัวสอบ

เปิดรับสมัครสอบ โครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2558 แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อโครงการด้านล่าง