โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ

ประกาศผลสอบ TOP GPA TEST ครั้งที่ 7

TOP GPA TEST

TOP GPA TEST ครั้งที่ 7
ข้อสอบรวม 5 วิชาหลัก

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 7

ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 7  เพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  ซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ไปแล้วนั้น  บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับชั้นได้จาก
ตรวจผลสอบการจัดอันดับ

 

ผู้สมัครสอบตรวจผลสอบรายบุคคลได้จาก
ตรวจผลสอบรายบุคคลจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561

ผลสอบ ภาษาไทย ครั้งที่ 16 และ สังคมศึกษา ครั้งที่ 17

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เรื่อง  ประกาศผลการสอบแข่งขัน
โครงการ TOP THAI TEST ครั้งที่ 16
และ TOP SOCIAL TEST ครั้งที่ 17

 

 

ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ  เพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับชั้นได้จาก
ตรวจผลสอบการจัดอันดับ

ผู้สมัครสอบตรวจผลสอบรายบุคคลได้จาก
ตรวจผลสอบรายบุคคล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ผลสอบ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 32 และ ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 17

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เรื่อง  ประกาศผลการสอบแข่งขัน
โครงการ TOP MATHEMATICS TEST ครั้งที่ 32
และ TOP ENGLISH TEST ครั้งที่ 17

 

 

ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ  เพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับชั้นได้จาก
ตรวจผลสอบการจัดอันดับ

ผู้สมัครสอบตรวจผลสอบรายบุคคลได้จาก
ตรวจผลสอบรายบุคคล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2561