โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ

ประกาศผลสอบ TOP GPA TEST ครั้งที่ 6

TOP GPA TEST

TOP GPA TEST ครั้งที่ 6
ข้อสอบรวม 5 วิชาหลัก

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 6

ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 6  เพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  ซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ไปแล้วนั้น  บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับชั้นได้จาก
ตรวจผลสอบการจัดอันดับ

 

ผู้สมัครสอบตรวจผลสอบรายบุคคลได้จาก
ตรวจผลสอบรายบุคคลจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลสอบ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 31 , วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16

 

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เรื่อง  ประกาศผลการสอบแข่งขัน
โครงการ TOP MATHEMATICS TEST ครั้งที่ 31
และ TOP SCIENCE TEST ครั้งที่ 16

ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ  เพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับชั้นได้จาก
ตรวจผลสอบการจัดอันดับ

ผู้สมัครสอบตรวจผลสอบรายบุคคลได้จาก
ตรวจผลสอบรายบุคคล

ผู้สมัครสอบที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรางวัลไปยังสนามสอบ  ขอให้ผู้ได้รับรางวัลติดต่อขอรับรางวัลกับอาจารย์ประสานงานโครงการ ภายในเดือนมีนาคม 2561

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561