โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ณ สนามสอบกลาง

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ

โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ
วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 32 และ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 17


          ตามประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด  เรื่อง ชี้แจงการสมัครสอบของนักเรียนที่ไม่มีสนามสนามสอบ  เพื่อรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมสอบ ณ สนามสอบกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กสมองไว  ด้วยระบบการสมัครออนไลน์

          บัดนี้ หมดกำหนดรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตามไฟล์รายชื่อที่แนบมาด้านล่าง  หากมีผู้ที่ได้ชำระค่าสมัครแล้วแต่ไม่พบรายชื่อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561  ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณวริศรา จันทร์ปาน  โทร. 081-3540638, 0-2739-9130

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561

 

โครงการฯ  วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 32   (เลื่อนหน้าได้ที่บริเวณมุมซ้ายของบัญชีรายชื่อ)

พัฒนาเด็กสมองไววิชาคณิตศาสตร์_16.8.18

 

โครงการฯ  วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 17   (เลื่อนหน้าได้ที่บริเวณมุมซ้ายของบัญชีรายชื่อ)

พัฒนาเด็กสมองไววิชาภาษาอังกฤษ_16.8.18

 

Leave a comment