โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ

ประกาศผลสอบ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 31 , วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16

 

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เรื่อง  ประกาศผลการสอบแข่งขัน
โครงการ TOP MATHEMATICS TEST ครั้งที่ 31
และ TOP SCIENCE TEST ครั้งที่ 16

ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ  เพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับชั้นได้จาก
ตรวจผลสอบการจัดอันดับ

ผู้สมัครสอบตรวจผลสอบรายบุคคลได้จาก
ตรวจผลสอบรายบุคคล

ผู้สมัครสอบที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ  บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรางวัลไปยังสนามสอบ  ขอให้ผู้ได้รับรางวัลติดต่อขอรับรางวัลกับอาจารย์ประสานงานโครงการ ภายในเดือนมีนาคม 2561

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561