โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ

โครงการวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 16 และ วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2561 เทอม 1

รายละเอียดโครงการสามารถดูได้ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 

Leave a comment