โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ

ประกาศผลสอบ TOP GPA TEST ครั้งที่ 5

TOP GPA TEST

TOP GPA TEST ครั้งที่ 5
ข้อสอบรวม 5 วิชาหลัก

ประกาศ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 5

ด้วยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 5  เพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  ซึ่งได้จัดสอบเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ไปแล้วนั้น  บัดนี้การประมวลผลของโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับชั้นได้จาก
ตรวจผลสอบการจัดอันดับ

 

ผู้สมัครสอบตรวจผลสอบรายบุคคลได้จาก
ตรวจผลสอบรายบุคคลจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560

Leave a comment